<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
read

Expertsessie BRO 30 juni 2022 terugblik

Douwe Blanksma
05 juli 2022

Is de BRO de sleutel naar een nationale 3D Digital Twin?

Remco Takken volgt al vele jaren alle geo-ontwikkelingen in Nederland (en daarbuiten) op de voet. Vanuit zijn onderzoeks-journalistieke benadering is hij gevraagd door het Ministerie van BZK bij te dragen aan een boekwerk over de BasisRegistratie Ondergrond. Dit boek is  ism Geodan tot stand gekomen.

In deze Expert Sessie heeft Remco ons meegenomen in de ontstaansgeschiedenis van deze nieuwste loot in het stelsel van basisregistraties.
Hij is ingegaan op praktijkvoorbeelden die zichtbaar maken wat de betekenis van de BRO kan zijn in concrete projecten. Thema’s die voorbijkwamen: klimaatadaptatie en de energietransitie; het economisch groeipotentieel voor Nederland; sterke steden, gezonde regio’s en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Achtergrond BRO

Voortgekomen uit de wereld van de geotechnische ingenieursbureaus, bouwt de BRO voort op het pionierswerk van onder meer het DINO Loket en het Bodemkundig InformatieSysteem (BIS Nederland).

Door ondergrond en bovengrond met elkaar te verbinden in 3D-visualisaties ontstaat er een beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s bij ruimtelijke planvorming. Dankzij de BRO zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. De BRO geeft op deze manier ook invulling aan de prioriteiten van de NOVI (de Nationale Omgevingsvisie).

De BRO vertelt ons meer over de ondergrond, het is letterlijk de fundering van alles waar we op bouwen. In die zin kan het ook dienen als de grondplaat van de toekomstige Nationale Digital Twin.  

Bekijk de presentatie van Remco hier (PDF)

                  

 

Categorieën: Expertsessie