<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aanbestedingen

Expertise op elk moment in het aanbestedingsproces

GeoExperts zijn bruggenbouwers met senior ervaring. Er moet een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven bijvoorbeeld bij een gemeente, provinciehuis of waterschap. Of aantoonbaar gemaakt worden dat een eerder gemaakte investering nog steeds de juiste beslissing is. Hoe weet je of iets goedkoper, beter, of anders kan als het niet behoort tot jouw kernexpertise?

In veel gevallen slaan wij de brug tussen GIS en ruimtelijke deskundigen, inkopers en collega’s van de juridische afdeling. Aanbestedingen worden door ons in de juiste taal geschreven, KPI’s samen bedacht en wensen, eisen en voorwaarden beschreven. 

GeoExperts zijn de motor voor een professioneel opgestelde aanbesteding. Ook zijn we de partij die je op elk moment voor expertise kunt inschakelen, bijvoorbeeld om het aanbod van een leverancier te beoordelen of op een opgestelde aanbesteding voor publicatie een laatste check te geven.

Kennismaken?

B6A8FCBD-81A5-40AE-A63F-16E029363EA8

Douwe Blanksma
Business Developer

douwe.blanksma@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Diensten GeoExperts

Aanbestedingen

Voor de bedrijfsvoering of het uitvoeren van wettelijke taken worden Geo-gebaseerde applicaties ontwikkeld. De aanschaf van dergelijke applicaties of systemen vraagt kennis van zowel het aanbestedingsproces als de inhoudelijke geo-specifieke oplossing.

Geo Consultancy

Geo en GIS benodigde kennis in het bedrijfsleven en de overheid varieert van puur technisch tot proces en functionaliteit. Van systemen en architectuur tot de functie van wettelijke taken. De kennis ingrediënten in een gemiddelde Geo-omgeving zijn talloos. Het inzicht daarin is van groot belang.

Projectmanagement

Het tot een goed resultaat brengen van een project met een Geo-component vraagt naast de gedegen managementervaring ook veelal kennis en inzicht in de vakinhoudelijke problematiek van het project, de kosten, de looptijd, het initiatief of de verantwoordelijkheden binnen het team.

Inzet van professionals

Gaat het om tijdelijke capaciteit met de juiste expertise, dan zoekt een opdrachtgever naar een betrouwbare flexibele schil partij. Of het gaat om achterstanden in de data, borging van kennis, organisatorische en leidende functies of beheer van applicaties. Bij GeoExperts zit je goed.

Ontwikkelen dataproducten

Niet elke organisatie kan zelf zorg dragen voor het produceren van een gewenste kaart, dataset of visualisatie. Het ontwikkelen van data producten vraagt veelal naast gereedschapskennis inzicht in samenhang en afhankelijkheid van data. Alleen dan kan je informatie produceren.