<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Project & Interimmanagement

Resultaat- en mensgericht

Opgaven en initiatieven, incidenten en onderhoud, ze worden aangepakt en veelal als project gedefinieerd. Het resultaat telt en meer en meer ook de beleving daarvan. Zowel de beleving van het eindresultaat als ook de weg er naartoe. Het managen van programma’s, projecten en teams is niet langer een kwestie van het volgen van een methode of afspraken stelsel. Trekkers moeten teambuilders en verbinders zijn die effectief resultaten bereiken. Daar kom je alleen als je begrijpt en beheerst hoe je methoden en technieken als Lean en Agile toepast. 

De wereld om ons heen verandert sterk en kent onverwachte impulsen of gebeurtenissen. Niet iedereen kan daar razendsnel op anticiperen of zich op tijd aanpassen. Er kunnen generatieconflicten zijn of er is soms sprake van vergrijzing of zeer opportunistische jonge professionals. Toch wil je met alle neuzen dezelfde kant op. Ligt het accent in een project op deze zaken, dan zijn competenties op het gebied van verandermanagement en coaching van belang. Ook bij implementatietrajecten.

GeoExperts werkt met programmamanagers, projectleiders en verandermanagers die kennis van of grote affiniteit met het Geo vakgebied hebben. Zij verstaan de taal van de mensen, begrijpen de behoefte van de organisatie, en managen met plezier.

Kennismaken?

Hans Jonkman
Sales Manager

E hans.jonkman@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Diensten GeoExperts

Aanbestedingen

Voor de bedrijfsvoering of het uitvoeren van wettelijke taken worden Geo-gebaseerde applicaties ontwikkeld. De aanschaf van dergelijke applicaties of systemen vraagt kennis van zowel het aanbestedingsproces als de inhoudelijke geo-specifieke oplossing.

Geo Consultancy

Geo en GIS benodigde kennis in het bedrijfsleven en de overheid varieert van puur technisch tot proces en functionaliteit. Van systemen en architectuur tot de functie van wettelijke taken. De kennis ingrediënten in een gemiddelde Geo-omgeving zijn talloos. Het inzicht daarin is van groot belang.

Projectmanagement

Het tot een goed resultaat brengen van een project met een Geo-component vraagt naast de gedegen managementervaring ook veelal kennis en inzicht in de vakinhoudelijke problematiek van het project, de kosten, de looptijd, het initiatief of de verantwoordelijkheden binnen het team.

Inzet van professionals

Gaat het om tijdelijke capaciteit met de juiste expertise, dan zoekt een opdrachtgever naar een betrouwbare flexibele schil partij. Of het gaat om achterstanden in de data, borging van kennis, organisatorische en leidende functies of beheer van applicaties. Bij GeoExperts zit je goed.

Ontwikkelen dataproducten

Niet elke organisatie kan zelf zorg dragen voor het produceren van een gewenste kaart, dataset of visualisatie. Het ontwikkelen van data producten vraagt veelal naast gereedschapskennis inzicht in samenhang en afhankelijkheid van data. Alleen dan kan je informatie produceren.