<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omgevingswet

Omgevingswet Digitale Transitie

Van 26 wetten voor de leefomgeving naar enkel één wet. De Omgevingswet moet het gemakkelijker maken om ruimtelijke projecten te starten in de bestaande belangen en regelgeving.

De toepasbare regels in jouw ruimtelijk project moeten gemakkelijk en snel inzichtelijk zijn.

Met één klik op de kaart moet straks duidelijk zijn wat je mag realiseren op een bepaalde locatie. En daar is data voor nodig. Geo-data. 

Overheden voelen deze verandering. Wil je beleid kunnen maken, dan heb je Geo-data nodig. Wil je nieuwe initiatieven inzetten, regels opstellen, vergunning verlenen, toezicht houden en handhaven, dan heb je Geo-data nodig.

Dit is niet in een dag geregeld. Door digitaal de juridische informatie en Geo-Informatie bij elkaar te brengen, krijgen alle betrokkenen beter inzicht in het beleid en de regels en de mogelijkheden van een specifieke locatie. In de Omgevingswet worden daarvoor werkingsgebieden gedefinieerd. Dit zijn nu nog vaak de grenzen van:

  • Het waterschap
  • De gemeente
  • De provincie

Het idee is om met één klik op de kaart alleen de regelgeving voor die locatie naar boven te laten komen.

GeoExperts helpt hierbij. De impact van de komst van de DSO en het inpassen in de Geo-ICT architectuur en het informatiemanagement is fors. Door projecten LEAN en Agile te leiden met een goed oog voor de organisatorische aspecten, zorgen de Geo-projectmanagers voor het bij elkaar brengen van de processen en de architecten voor de datastromen. De implementatie consultants en Geo-data beheerders zorgen met hun kennis ervoor dat de primaire taken van de organisaties goed ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Wil je weten wat onze experts voor jullie kunnen betekenen?

Kennismaken?

Maarten van der Hoek
Operationeel Directeur

E maarten.vanderhoek@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Werkvelden GeoExperts

Energietransitie

De energievoorziening en het gebruik op onze aarde moet structureel anders. Het inpassen van meer duurzame energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen is een enorme ruimtelijke opgave.

Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan om de uitstoot van CO2 te beperken en klimaatdoelstellingen te behalen. Zij de vakkennis, wij de benodigde Geo-expertise.

Omgevingswet

In 2022 worden de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur, water en milieu samengebracht in één nieuwe wet. Dat levert kansen en consequenties op voor het bedrijfsleven, overheden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

GeoExperts helpt hierop in te spelen met kennis van projectbegeleiding, ruimtelijke data en processen.

Basisregistraties

In het stelsel van basisregistraties hebben de BGT, BAG, WOZ, BRT, BRK en BRO een locatiegebonden karakter. DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang) en ontwikkelingen naar Digital Twin met AI, maken dit werkveld zeer uitdagend.

Van databewerking tot het invoeren van informatiemanagement of verzorgen van implementaties, GeoExperts kan het.

Watermanagement

Watermanagement is waar een klein land groot in is en Nederland een wereldwijde faam geniet. Het in kaart hebben van risico's en gewenste ontwikkelingen voor watersystemen en waterkeringen vragen om adequate (geo)informatievoorziening.

Voor beheer en innovaties in dit werkveld houden wij ons met gedegen Geo-IcT en Geo-data kennis en processen bezig.

Assetmanagement

Geen mens kan zonder drinkwater en de economie valt volledig stil zonder energievoorziening. Daarom is het beheer van deze assets en constante innovatie cruciaal.

Wanneer moet een asset vervangen worden, welke verbeteringen zijn er mogelijk en kunnen we door middel van technologie zoals apps de continuïteit van deze noodzakelijke assets nog beter borgen?