<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

GeoExperts streeft naar een digitaal in kaart gebrachte wereld waarin geodata logisch met elkaar verbonden is en in dienst staat van mensen. Dat moet zorgen voor optimale leefomgevingen en een betere inrichting voor alles wat op aarde leeft.

“De wereld om ons heen beter inrichten kan niet zonder lokale intelligentie en het slim verbinden van zichtbare en onzichtbare gegevens”

Visie

De wereld om ons heen moet anders ingericht worden. Dat kan door Geo- en GIS-kennis vanuit een groot ecosysteem van specialisten lokaal aan te bieden. Vanuit die lokale verbeteringen ontstaat een sterker totaal in onze samenleving. Daarom wil GeoExperts koploper zijn in integrale kennisdeling en dienstverlening waar locatie informatie ertoe doet.

Kennismaken?

Maarten van der Hoek
Operationeel Directeur

E maarten.vanderhoek@geoexperts.nl
T 088 643 8900