<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Watermanagement

Watermanagement

Als we denken aan Watermanagement, dan denken wij aan alles wat draait om water tot ruimtegebrek en het organiseren van een duurzaam en veilig watersysteem. Het is belangrijk dat we oplossingen blijven ontwikkelen om een betere leefomgeving voor mens en dier te creëren.

  • Hoe houden we onze Geo-data op orde voor een goed draaiend watersysteem?
  • Welke innovaties binnen het Geo-werkveld moeten wij als Waterorganisatie doormaken tot een beter georganiseerd beheer van watersystemen en waterkeringen?

Watermanagement is onlosmakelijk verbonden met bijvoorbeeld de doelen van de energietransitie. In 2050 leeft naar verwachting 80% van de wereldbevolking in een deltagebied waar rivieren en zee samenkomen. Dit vraagt om het beschermen van mensen en dieren tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging. Denk verder aan een grotere aanvoer van water door de rivieren, intensievere regenbuien en wisselende grondwaterstanden. In Nederland is er zelfs een heuse NAP-route die je al fietsend laat zien tot waar het water zou kunnen komen als de dijken door zouden breken.

Geo-data is niet meer weg te denken in een werkveld dat schreeuwt om mensen die Geo doorleven! Wat is er mooier dan het verbinden van mensen die leven voor het managen van water en mensen die leven voor Geo? Met diensten voor vrijwel elke Waterschap, veel bagger- en waterbedrijven, heeft GeoExperts een schat aan ervaring in huis om samen te werken op het gebied van Watermanagement.

Dit resulteert in zowel kennis van het expertisegebied om tot een goed beheer te komen, als ook advies kunnen geven, hulp bieden vanuit een helpdesk, projecten leiden, opleiden, technisch inhoudelijk GIS migraties, verandertrajecten en meedenken en begeleiden van veranderingen in de Geo-architectuur.

Schakel onze GeoExperts in voor:

  • Databeheer Waterkeringen, Watersystemen
  • Databeheer en ontwikkeling DAMO
  • Het leiden van (verander)projecten rondom transitie Omgevingswet of technische GIS implementaties
  • (Verder) opleiden van de (Geo)-mensen met specifiek benodigde Waterkennis
  • Advies, kaartvervaardiging, analyse en helpdesk vragen
  • GIS migraties, software ontwikkeling en Geo-architectuur vraagstukken
Kennismaken?

Hans Jonkman
Sales Manager

E hans.jonkman@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Werkvelden GeoExperts

Energietransitie

De energievoorziening en het gebruik op onze aarde moet structureel anders. Het inpassen van meer duurzame energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen is een enorme ruimtelijke opgave.

Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan om de uitstoot van CO2 te beperken en klimaatdoelstellingen te behalen. Zij de vakkennis, wij de benodigde Geo-expertise.

Omgevingswet

In 2022 worden de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur, water en milieu samengebracht in één nieuwe wet. Dat levert kansen en consequenties op voor het bedrijfsleven, overheden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

GeoExperts helpt hierop in te spelen met kennis van projectbegeleiding, ruimtelijke data en processen.

Basisregistraties

In het stelsel van basisregistraties hebben de BGT, BAG, WOZ, BRT, BRK en BRO een locatiegebonden karakter. DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang) en ontwikkelingen naar Digital Twin met AI, maken dit werkveld zeer uitdagend.

Van databewerking tot het invoeren van informatiemanagement of verzorgen van implementaties, GeoExperts kan het.

Watermanagement

Watermanagement is waar een klein land groot in is en Nederland een wereldwijde faam geniet. Het in kaart hebben van risico's en gewenste ontwikkelingen voor watersystemen en waterkeringen vragen om adequate (geo)informatievoorziening.

Voor beheer en innovaties in dit werkveld houden wij ons met gedegen Geo-IcT en Geo-data kennis en processen bezig.

Assetmanagement

Geen mens kan zonder drinkwater en de economie valt volledig stil zonder energievoorziening. Daarom is het beheer van deze assets en constante innovatie cruciaal.

Wanneer moet een asset vervangen worden, welke verbeteringen zijn er mogelijk en kunnen we door middel van technologie zoals apps de continuïteit van deze noodzakelijke assets nog beter borgen?