<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ontwikkelen van dataproducten

Het slim koppelen van data en kaarten

  • Kunnen jullie een kaart maken voor het startoverleg van onze omgevingsvisie?
  • Kunnen jullie een dataset samenstellen voor de levering aan onze provincie?
  • Ik wil een analyse op deze bestanden en gepresenteerd in een basis viewer!
  • Kunnen jullie het komende jaar de vaste taak op je nemen om de mutaties van de waterkering inspecties te verwerken in ons systeem? Wel graag op afstand vanwege de beschikbare IcT omgevingen.

Van dergelijke vragen worden wij bij GeoExperts blij. Dan gaan de machientjes aan om een plan en passende aanpak vast te stellen, te begroten en te bemensen en dat dan voor een vaste prijs aan te bieden. Resultaatverplichting is sowieso iets wat ons aanspreekt.

De belevingswereld op het gebied van kaarten en weergave gaat van 2D naar 3D en wordt steeds virtueler. Ons doel is om datasets bij elkaar te brengen, slim met elkaar te integreren en in dienst te laten staan van de mens. Die data bestaan uit zichtbare gegevens, bijvoorbeeld van roerende goederen, maar ook uit onzichtbare gegevens zoals CO2. Zo weten we of er genoeg bomen staan voor verkoeling, er voldoende zuurstof is in een leefomgeving of een bushokje past op de bedachte plek in het 3D-ontwerp.

Data vermaken tot informatie die passend is op het gebruiksproces, dat is de uitdaging die we graag aangaan. Op afstand, in huis, vaste prijs, op abonnementsbasis of wat de best passende afspraak ook mag zijn. Wij gaan ervoor. Schroom niet ons elk idee of probleem voor te leggen. Denken kost niets.

Kennismaken?

Douwe Blanksma
Business Developer

E douwe.blanksma@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Diensten GeoExperts

Aanbestedingen

Voor de bedrijfsvoering of het uitvoeren van wettelijke taken worden Geo-gebaseerde applicaties ontwikkeld. De aanschaf van dergelijke applicaties of systemen vraagt kennis van zowel het aanbestedingsproces als de inhoudelijke geo-specifieke oplossing.

Geo Consultancy

Geo en GIS benodigde kennis in het bedrijfsleven en de overheid varieert van puur technisch tot proces en functionaliteit. Van systemen en architectuur tot de functie van wettelijke taken. De kennis ingrediënten in een gemiddelde Geo-omgeving zijn talloos. Het inzicht daarin is van groot belang.

Projectmanagement

Het tot een goed resultaat brengen van een project met een Geo-component vraagt naast de gedegen managementervaring ook veelal kennis en inzicht in de vakinhoudelijke problematiek van het project, de kosten, de looptijd, het initiatief of de verantwoordelijkheden binnen het team.

Inzet van professionals

Gaat het om tijdelijke capaciteit met de juiste expertise, dan zoekt een opdrachtgever naar een betrouwbare flexibele schil partij. Of het gaat om achterstanden in de data, borging van kennis, organisatorische en leidende functies of beheer van applicaties. Bij GeoExperts zit je goed.

Ontwikkelen dataproducten

Niet elke organisatie kan zelf zorg dragen voor het produceren van een gewenste kaart, dataset of visualisatie. Het ontwikkelen van data producten vraagt veelal naast gereedschapskennis inzicht in samenhang en afhankelijkheid van data. Alleen dan kan je informatie produceren.