<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Het maatschappelijk belang van een

  data gedreven hittestress strategie

  hittestress

  Klimaatverandering heeft een belangrijke invloed op de hittestress in stedelijk gebied. Staat dit bij jullie organisatie op de bestuurlijke agenda?

  Als gevolg van de stijgende temperaturen en de veranderende neerslagpatronen warmt de stad steeds verder op. Dat heeft een negatieve impact op de gezondheid en het welzijn van burgers, dieren en planten. Wat kan jij daaraan doen?

  Breng de gebieden met hoge hittestress in kaart met behulp van open en eigen data (kaartlagen) en werk je eigen datagedreven strategieën uit. Zo kan jouw organisatie een gebiedsgerichte risicoanalyse doen en de juiste maatregelen nemen. 

  Een datagedreven hittestress strategie biedt waardevolle inzichten voor het beheer en de ontwikkeling van de stad. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe boomstructuren en verhardingen en het creëren van meer koelteplekken en de bereikbaarheid hiervan.

  In deze workshop leer je hoe overheden en andere beleidsmakers effectief aan de slag kunnen met de gegevens die beschikbaar zijn over hittestress. Je krijgt inzicht in hoe deze data helpen de gezondheid en het welzijn van burgers en de leefomgeving te verbeteren. 

  De workshop wordt georganiseerd door @HAS Hogeschool @NieuwlandGeo & @Ruimteschepper.

  Aanmelden Workshop 20 oktober


  Vestiging Wageningen

  Hesselink van Suchtelenweg 4
  6703 CT Wageningen

  T088 643 8900
  Einfo@geoexperts.nl

  Vestiging 's-Hertogenbosch

  Brink 7
  5236 AR 's-Hertogenbosch

  T088 643 8900
  Einfo@geoexperts.nl