<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Data Science

AI, locatiedata, computervision en meer

Met data is veel te doen. De wetenschap rondom data noemt men data science. Daarin is de benadering onderzoekend en gaat over wetenschappelijke methoden, processen en systemen om kennis en inzichten te onttrekken uit data. Niet enkel Geo-data. De wetenschap is al net zo oud als er computers zijn. Tegenwoordig is de locatie component van cruciaal belang bij vele data-onderzoeksprocessen. Breng je de kracht van de geïnterpreteerde luchtfoto’s, satellietbeelden, point-clouds, video opnames en projecties in AR en VR (Augmented en Virtual Reality) bij elkaar, dan is er heel veel informatie aan de enorme data bergen te ontlenen. Breng je dan ook nog de referentie aan van de formeel ingewonnen en gevalideerde data - bijvoorbeeld de basisregistraties, dan wordt veel geïnterpreteerde data betekenisvol. 

In data science komen ICT, statistiek, algoritmes en datavisualisatie samen. Veel gebruikte termen zijn Machine Learning en Deep Learning, gemakshalve ook wel automatisch leren genoemd. Enerzijds is data science dus helemaal niet nieuw, anderzijds stellen de moderne tools, platformen en programmeeromgevingen veel meer professionals in staat data science toe te passen. De wetenschap blijft, het onderzoek ook, en de toepasbaarheid groeit als kool. GeoExperts blijft natuurlijk niet achter, leert mee en past toe. Onmogelijk geachte analyses en interpretaties zijn binnen handbereik.

Deel je uitdaging met ons en we zijn graag van dienst.

Kennismaken?

Hans Jonkman
Sales Manager

E hans.jonkman@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Technologieën GeoExperts

Open source GIS

De afgelopen 20 jaar heeft de open source software een enorme ontwikkeling doorgemaakt van ‘tegendraads en controversieel’ naar nu veelal geliefd en zelfs in primaire processen toegepast. Zo ook in GIS en aanliggende technologieën.

Closed source GIS

Veruit de meeste business processen worden met zogenaamde closed source applicaties en systemen ondersteund. De software is commercieel beschikbaar en de maker heeft een levensbelang bij het realiseren van de juiste werking ervan.

Datamanagement

Gegevensuitwisseling, verwerking en beheer. Data is waar het in uitvoering om gaat. Formaten, standaarden, modellen, koppelvlakken en services. Extract, Translation & Load processen zijn niet meer weg te denken. We gebruiken hiervoor vaak FME.

Databases

Er bestaan vele soorten databases, van de no-sequal tot de spatial-database varianten. De laatste categorie is voor het effectief werken met ruimtelijke data onontbeerlijk. Het vraagt echter ook specifieke kennis van opbouw, inrichting en beheer. En Geo.

Data Science

Gestructureerde en ongestructureerde data transformeren tot bruikbare inzichten en informatie. Zo brengt ongestructureerde ruimtelijke data als point clouds satellietbeelden en luchtfoto’s, in relatie tot gestructureerde data, een schat aan kansen.

Software ontwikkeling

GIS software pakketten zijn veelal een soort halfproducten. Je kan er wel wat mee maar wil je het goed laten aansluiten op je processen, dan moet je er een eindgebruiker applicatie voor bouwen. Dat vraagt kennis van ICT maar ook van Geo- en GIS-platformen.