<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Databases

Databases

Een database (letterlijk: databank) is een digitale gegevensverzameling. Ze zijn er in vele verschijningsvormen, zowel het platform of de tooling als ook de toepassing en reden van ontwikkeling. In databases sla je gegevens op die je meervoudig wilt raadplegen, analyseren of koppelen met andere datasets en bronnen. Een database moet je ontwerpen en inrichten naargelang je de behoefte gedefinieerd hebt. Een archief database heeft vaak een heel andere dynamiek dan een levende database die vanuit landelijke of lokale services en processen gevoed en gemuteerd wordt. Connectiviteit met andere in- of externe gegevensbronnen bepalen mede de complexiteit van de bouw. Eisen aan data-volume en/of realtime mutatie en/of raadplegen of analyseren bepalen mede de data architectuur en datamodellen. 

De afgelopen twee decennia zijn leveranciers als Oracle en Microsoft er in geslaagd ook de ruimtelijke (spatial) data goed op te slaan en verwerkbaar te maken. Naast deze leveranciers heeft het open source platform PostGIS en de vraag-technieken in PostGres een enorme opgang doen gelden. 

De grote opgaven zoals de energietransitie en ook de invoering van de Omgevingswet met het Digitaal Stelsel (DSO) vragen deskundigheid op het gebied van ruimtelijke databases. En wat te denken van de big data die gegenereerd wordt door bijvoorbeeld auto’s, mobieltjes en verkeerssignalering. Kortom, IOT (Internet Of Things) en sensordata.

Vraagstukken waar vele GeoExperts zich graag over buigen, van advies tot inrichting.

Kennismaken?

Dylan Nelson

Dylan Nelson
Accountmanager

E dylan.nelson@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Technologieën GeoExperts

Open source GIS

De afgelopen 20 jaar heeft de open source software een enorme ontwikkeling doorgemaakt van ‘tegendraads en controversieel’ naar nu veelal geliefd en zelfs in primaire processen toegepast. Zo ook in GIS en aanliggende technologieën.

Closed source GIS

Veruit de meeste business processen worden met zogenaamde closed source applicaties en systemen ondersteund. De software is commercieel beschikbaar en de maker heeft een levensbelang bij het realiseren van de juiste werking ervan.

Datamanagement

Gegevensuitwisseling, verwerking en beheer. Data is waar het in uitvoering om gaat. Formaten, standaarden, modellen, koppelvlakken en services. Extract, Translation & Load processen zijn niet meer weg te denken. We gebruiken hiervoor vaak FME.

Databases

Er bestaan vele soorten databases, van de no-sequal tot de spatial-database varianten. De laatste categorie is voor het effectief werken met ruimtelijke data onontbeerlijk. Het vraagt echter ook specifieke kennis van opbouw, inrichting en beheer. En Geo.

Data Science

Gestructureerde en ongestructureerde data transformeren tot bruikbare inzichten en informatie. Zo brengt ongestructureerde ruimtelijke data als point clouds satellietbeelden en luchtfoto’s, in relatie tot gestructureerde data, een schat aan kansen.

Software ontwikkeling

GIS software pakketten zijn veelal een soort halfproducten. Je kan er wel wat mee maar wil je het goed laten aansluiten op je processen, dan moet je er een eindgebruiker applicatie voor bouwen. Dat vraagt kennis van ICT maar ook van Geo- en GIS-platformen.