Projectleider Geo

Het werk als projectleider is divers. Als projectleider zul je diverse activiteiten gaan uitvoeren. Zoals het managen en leidinggeven aan projecten op het gebied van o.a. basisregistraties, Geo-implementaties, het begeleiden van aanbestedingsprojecten bij onze opdrachtgevers, het vormgeven van de procesketen, rationalisatie, quick scans of verandertrajecten. opdrachten voor GeoExperts en deze sluit. Ook het werven en aannemen van aankomende medewerkers die we graag willen binden en boeien behoort tot je takenpakket. Omdat we gericht GeoExperts in de markt aan het zetten zijn en onze relaties verder willen uitbouwen zoeken we een accountmanager die graag vooraan staat om te ondernemen en samen met het team voor de verdere uitbouw gaat zorgen. Werven van nieuwe klanten en kandidaten doe je door het verzorgen van (koude) acquisitie, bedrijfsbezoeken/videocalls, het geven van presentaties en het organiseren en/of bezoeken van marktevenementen.

BAG Medewerker

Je bent als BAG medewerker verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden rond de kwaliteit van administratieve en geometrische gegevens in de BAG. Denk hierbij aan het verwerken van achterstanden in vergunningen en statuswijzigingen, het bepalen van de gebruiksoppervlakte, het verwerken van de definitieve geometrie en het oplossen van foutieve postcodes, opstellen van (huis)nummerbesluiten + begeleidende brieven, verstrekken van informatie aan aanvragers en andere belanghebbenden en verblijfsobject-pandkoppelingen.

GIS-specialist

Als GIS specialist bied je ondersteuning bij de ontwikkeling van de Geo-informatie voorzieningen. Werkzaamheden die hier onder vallen, zijn onder andere: het adviseren bij GIS vraagstukken, het modelleren van data, data FME conversies, automatiseringen met behulp van Python en/of het functioneel beheer van Geografische Informatiesystemen.