<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Werkvelden

Interesse in het domein

Geo is overal, dus zijn wij ook overal. Vanuit onze interesse en de inbreng vanuit Geo en GIS-expertise is, is er behoorlijk wat domein en werkveld kennis aanwezig. Geïnteresseerd en betrokken als we zijn, hebben we met verschillende werkvelden een bovengemiddelde affiniteit.

De belangrijkste werkvelden waarvan we de processen en functionaliteiten kennen omdat daarbij Geodata en processen of GIS systemen een cruciale rol spelen zijn: Watermanagement, Omgevingswet, Basisregistraties, Assetmanagement en Energietransitie. Daarnaast werken we veel voor Veiligheidsregio’s waar openbare orde en veiligheid het hoofdthema is. Ook spelen zich binnen de afdelingen Beheer Openbare Ruimte van gemeenten meer en meer geo- en gis activiteiten af. Daarnaast werkt GeoExperts ook voor partijen in de Agri-sector, Industrie, Sociaal domein en Mobiliteit.

GeoExperts is van vele markten thuis.

Kennismaken?
Cihan Oktay

Cihan Oktay
Accountmanager

E cihan.oktay@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Werkvelden GeoExperts

Energietransitie

De energievoorziening en het gebruik op onze aarde moet structureel anders. Het inpassen van meer duurzame energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen is een enorme ruimtelijke opgave.

Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan om de uitstoot van CO2 te beperken en klimaatdoelstellingen te behalen. Zij de vakkennis, wij de benodigde Geo-expertise.

Omgevingswet

In 2022 worden de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur, water en milieu samengebracht in één nieuwe wet. Dat levert kansen en consequenties op voor het bedrijfsleven, overheden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

GeoExperts helpt hierop in te spelen met kennis van projectbegeleiding, ruimtelijke data en processen.

Basisregistraties

In het stelsel van basisregistraties hebben de BGT, BAG, WOZ, BRT, BRK en BRO een locatiegebonden karakter. DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang) en ontwikkelingen naar Digital Twin met AI, maken dit werkveld zeer uitdagend.

Van databewerking tot het invoeren van informatiemanagement of verzorgen van implementaties, GeoExperts kan het.

Watermanagement

Watermanagement is waar een klein land groot in is en Nederland een wereldwijde faam geniet. Het in kaart hebben van risico's en gewenste ontwikkelingen voor watersystemen en waterkeringen vragen om adequate (geo)informatievoorziening.

Voor beheer en innovaties in dit werkveld houden wij ons met gedegen Geo-IcT en Geo-data kennis en processen bezig.

Assetmanagement

Geen mens kan zonder drinkwater en de economie valt volledig stil zonder energievoorziening. Daarom is het beheer van deze assets en constante innovatie cruciaal.

Wanneer moet een asset vervangen worden, welke verbeteringen zijn er mogelijk en kunnen we door middel van technologie zoals apps de continuïteit van deze noodzakelijke assets nog beter borgen?