<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
read

Partners in Informatiemanagement, Unafact en GeoExperts

Douwe Blanksma
24 november 2022

Informatiemanagement voor de fysieke leefomgeving op orde

Het effectief inrichten van de informatievoorziening van met name lokale overheden is het gemeenschappelijke doel in de nauwe samenwerking van Unafact en GeoExperts.
Door kennis en kunde te delen leveren we betere kwaliteit, zijn we flexibeler en hebben meer capaciteit om onze opdrachtgevers nóg beter te helpen.

De clichés over samenwerken zijn er niet voor niets: ‘krachten bundelen’, ‘alleen kan je snel, samen kom je verder’. We kennen ze en .. ze zijn waar! Twee weten en kunnen immers meer dan één.

Unafact is een adviesbureau, gespecialiseerd in het op orde brengen van de gemeentelijke informatievoorziening rondom objectgegevens en het gebruik van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Het team Unafact geïnspireerd door Jochem Mollema, is bekend als voorvechter van het gebruik van standaarden in objectbeheer. Unafact biedt objectgericht projectmanagement aan en verspreidt kennis over IMBOR in de vorm van opleidingen.
Vanuit de werkwijze ‘de Reis van het Object,’ die het gebruik van objectgegevens door de gehele organisatie voorstelt, heeft Unafact al vele organisaties begeleid in objectgericht werken. Van aanbestedingstrajecten van beheersoftware voor integraal beheer van de openbare ruimte tot het op orde brengen van de data. Altijd met een scherf oog voor het bestrijden van informatieverlies in de objectlevenscyclus.
Unafact is daarmee een van de geestelijk vaders van de Centrale Objectenregistratie (CORE), een initiatief en oplossingsrichting van gemeenten voor gemeenten, waterschappen, provincies en andere overheidsinstellingen om objectgegevens vanuit één centrale omgeving te beheren en ontsluiten om informatieverlies tegen te gaan.

GeoExperts is de specialist in het vinden, opleiden en inzetten van Geo-professionals en het adviseren van organisaties hoe om te gaan met alle ontwikkelingen van het Geo-werkveld, van GeoVisies tot beheer en implementaties.
Voeg dit samen met Unafact als IMBOR-specialist en CORE-visionair en je hebt een prachtige combinatie van de specialisten op gebied van standaardisatie van objecten en professionals die hun weg weten in de verdere ontwikkeling van deze standaarden binnen organisaties.

Het partnership versterkt enerzijds het team van Unafact dankzij de flexibele inzet van Geoexperts. anderzijds verrijkt het de kennis en mogelijkheden van de GeoExperts voor bredere en betere ondersteuning van onze opdrachtgevers.

Gezamenlijk werken we toekomstgericht aan de behoeften van organisaties rondom beheervraagstukken, de CORE en standaardisatievraagstukken.
Vanzelfsprekend zijn taken als implementatie van het IMBOR en het op orde brengen van processen, data, gereedschappen en kennis in beheerorganisaties de dagelijkse focus.

Categorieën: Partners, GeoStrategie, Nieuws